Nierling, L., & Torgersen, H. (2019). TATuP-Thema 1/2019: Normativität in der Technikfolgenabschätzung. TATuP Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis, 28(1), 10-64. https://doi.org/10.14512/tatup.28.1.10