[1]
Decker, M. and Ladikas, M. 2004. EU-Projekt: Technology Assessment in Europe; Between Method and Impact (TAMI). TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis. 13, 1 (Apr. 2004), 71–80. DOI:https://doi.org/10.14512/tatup.13.1.71.