Michalski, Krzysztof, and Constanze Scherz. 2017. “Technikfolgenabschätzung in Polen: 1. Polnischer TA‑Kongress, Kamień Bei Rybnik, 24.-25. März 2017”. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis 26 (1-2). DE:81-83. https://doi.org/10.14512/tatup.26.1-2.81.