Berloznik, R. 1997. “EC-Project on ‘Integrative Technology Assessment’”. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis 6 (1). DE:60-61. https://doi.org/10.14512/tatup.6.1.60.