Michalski, Krzysztof, and Constanze Scherz. “Technikfolgenabschätzung in Polen: 1. Polnischer TA‑Kongress, Kamień Bei Rybnik, 24.-25. März 2017”. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis 26, no. 1-2 (August 15, 2017): 81–83. Accessed May 19, 2024. https://www.tatup.de/index.php/tatup/article/view/29.